چهل کلید

چهل کلید

عنوان نشریه: چهل کلید
موضوع : اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی، تحلیلی و خبری
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:علی رئیسی
تاریخ صدور مجوز:۲۴/۶/۱۳۸۳
ترتیب انتشار: هفته نامه
گستره توزیع: سراسری
قیمت: ۶۰۰۰ ریال
نشانی الکترونیکی: www.prr.ir
نشانی پستی: تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر(آپادانا)-خیابان شهید عربعلی(نوبخت)، پلاک ۴ طبقه سوم.
تلفن تماس: ۸۸۵۱۱۸۱۵- ۰۲۱
شرح محتوا:
این نشریه شامل قسمت های مختلفی است . بخش زیادی ازآن شامل گفتگو با اساتید و متخصصین علوم ارتباطات است .
در بخشی از این نشریه، کتاب های جدیدی که در حوزه های مرتبط به چاپ رسیده است، معرفی می شوند.
اعضای تحریریه نشریه بررسی تازه ترین رویدادها در حوزه روابط عمومی، تبلیغات و ارتباطات را در دستور کار خود دارند و به نقد و بررسی آنها می پردازند و مصاحبه با برخی مدیران شرکت ها و موسساتی که در حوزه تبلیغات موفقیت هایی کسب کرده اند نیز در نشریه منعکس شده است.