عیب‌یاب کنترل از راه دور هایدلبرگ ده ساله شد

عیب‌یاب کنترل از راه دور هایدلبرگ ده ساله شد

اطمینان و کارکرد مناسب خدمات از راه دور هایدلبرگ برنده جایزه‌های معتبر بین‌المللی شده است. این خدمات در 50 کشور از جهان در حال استفاده است.

Remote Service  از شرکت Heidelberg Druckmaschinen عمری بالغ بر یک دهه یافته است و توانسته تحول خوبی در عیب‌یابی آنلاین در صنعت رسانه‌های چاپی داشته باشد. این سیستم بیشتر تمرکز خود را بر پیشگیری از وقوع عیب در بخش‌های پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، با به کارگیری نرم‌افزار Prinect قرار داده است.

نرم‌افزار عیب ماشین را بسیار قبل‌تر از توقف آن تشخیص می‌دهد. فایده آن، اطمینان مشتری از برنامه‌ریزی تولید و افزایش زمان مفید کار ماشین است.