بیشترین بازدیدکنندگان نمایشگاه دبی از تهران، اصفهان و مشهد

بیشترین بازدیدکنندگان نمایشگاه دبی از تهران، اصفهان و مشهد

با توجه به حضور گسترده صنعت گران چاپ ایران در دوازدهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی دبی و آمار بازدید کنندگان از پاویون ملی صنعت چاپ ایران شهرهای تهران، اصفهان و مشهد به ترتیب بیشترین بازدید کننده را از این نمایشگاه داشتنند.

نکته بسیار حایز اهمیت و قابل اعتنا حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته، در این دوره از نمایشگاه است.

با توجه به حضور متداول کارشناسان و دست اندر کاران صنعت چاپ در نمایشگاه های مختلف منطقه، این دوره از نمایشگاه چاپ و بسته بندی دبی 2015با استقبال قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی روبرو است که این خود نوید بخش روزهای علم محوری و خروج از سنت به مدرنیته برای صنعت چاپ ایران است.

 غرفه اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران، میزبان چاپخانه داران و دست اندر کاران این صنعت در پاویون ملی صنعت چاپ جمهوری اسلامی ایران است.

 نمایشگاه چاپ و بسته بندی دبی 2015 از 24 الی 27 فروردین ماه در مرکز تجارت جهانی شهر دبی در حال برگزاری است.